22.3.53

ข่าวอลงกรณ์ พลบุตร

พาณิชย์"วอนจีนแก้ปัญหาโขงแห้ง หวั่นคมนาคมทางน้ำสะดุด

ข่าว อลงกรณ์ พลบุตร
“อลงกรณ์” วอนจีนแก้ปัญหาน้ำโขงแห้ง หวั่นทำคมนาคมทางน้ำสะดุด พร้อมถกเชื่อมระบบโลจิ ติกส์ผ่านระบบรางและรถไฟความเร็วสูง เพิ่มโอกาสขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยว...

เมื่อวันที่ 9 มี.ค. นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้หารือกับ นายเกา เหวินควน ที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย โดยไทยได้แสดงความเป็นห่วงถึงปัญหาการคมนาคมทางน้ำ ผ่านเส้นทางแม่น้ำโขง ซึ่งมีปริมาณน้ำลดลงเป็นอย่างมาก โดยขอให้จีนช่วยเหลือ และลดผลกระทบสำหรับผู้ที่อยู่ด้านล่างเขื่อน เช่น ไทย ซึ่งจีนแจ้งว่าปัจจุบันปริมาณน้ำจากแหล่งต้นน้ำลดลง ส่งผลให้ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงเช่นกัน แต่ก็พร้อมจะนำเรื่องดังกล่าวไปหารือกับผู้เกี่ยวข้องต่อไป และขอให้ทางการจีนนำข้อมูลดังกล่าวออกเผยแพร่ให้ประชาชนไทยได้ทราบ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจระหว่าง 2 ประเทศถึงปัญหาแม่น้ำโขงแห้ง

นอกจากนี้ อลงกรณ์ พลบุตรยังได้หารือถึงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เส้นทางการเชื่อมโยงไทย–จีน และต่อไปยังอาเซียน โดยเฉพาะระบบราง และระบบรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อไทย–จีน ซึ่งคาดว่าจะสามารถเพิ่มช่องทางการคมนาคม และการขนส่งสินค้าระหว่างกัน รวมถึงอำนวยความสะดวกทางการค้าภายใต้ความตกลงการค้าอาเซียน-จีนให้รวดเร็ว และประหยัดยิ่งขึ้นด้วย ซึ่งจีนให้ความสนใจอย่างยิ่ง เพราะมีแผนพัฒนาโลจิสติกส์ลงมาทางตอนใต้ของจีนอยู่แล้ว เพื่อเชื่อมต่อกับอาเซียน โดยจะผลักดันการสร้างความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมต่อไป


ที่มา http://www.thairath.co.th/