22.3.53

เสรีลงทุนอาเซียนยืดเยื้อ

เสรีลงทุนอาเซียนยืดเยื้อ เหตุสมาชิกก๊ักภาคเกษตร

อลงกรณ์ พลบุตร เผยเปิดเสรีอาเซียนป่วน เหตุสมาชิกปิดกั้นภาคเกษตร เตรียมบินถก รมต.เศรษฐกิจอาเซียน พร้อมประกาศ ATICA หลังเคลียร์ข้าวกับฟิลิปปินส์ลงตัว..

เมื่อวันที่ 24 ก.พ. นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 27-28 ก.พ.นี้ ตนจะเป็นหัวหน้าคณะของไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 16 ที่มาเลเซีย โดยประเด็นที่จะหารือ คือ เจรจาความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน (ACIA) ที่หลายประเทศสมาชิกเสนอบัญชีสงวน ในการเปิดเสรีรวมแล้วกว่า 130 สาขา ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในภาคการเกษตร เพราะเป็นภาคที่อ่อนไหวสำหรับประเทศอาเซียน และยังไม่มีความพร้อมให้ประเทศอื่นเข้ามาลงทุน สำหรับประเทศไทยได้เสนอบัญชีสงวนเพิ่มเติมไปยังสมาชิกอาเซียนแล้ว ได้แก่ การเปิดเสรีการลงทุนในกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การทำป่าไม้จากป่าปลูก และการเพาะหรือปรับปรุงพันธุ์พืช จากเดิมที่ไทยกำหนดให้ทั้ง 3 สาขาต้องเปิดเสรีตามกรอบการลงทุนอาเซียนตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 53 แต่คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) ได้มีมติให้ชะลอการเปิดเสรีออกไปก่อน และ ครม.ก็ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

“บัญชีสงวนทั้ง 3 สาขาของไทย อาเซียนอื่นๆ ให้การยอมรับแล้ว แต่ของประเทศอื่น ส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการยอมรับ จึงทำให้การเปิดเสรีการลงทุนอาเซียนไม่เป็นไปตามเป้าหมายเดิมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งอาเซียนต้องหาข้อยุติ และต้องให้พร้อมเปิดเสรีภายในวันที่ 1 ส.ค. 53” นายอลงกรณ์ กล่าว


อลงกรณ์ พลบุตร ว่าทั้งนี้ ประเทศไทยจะประกาศความพร้อมที่จะลงนามในสัตยาบันความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ATIGA) จากที่ก่อนหน้านี้ ไทยไม่ยอมให้สัตยาบัน เพราะไม่สามารถเจรจากับฟิลิปปินส์ ให้ชดเชยความเสียหายกับไทย กรณีชะลอการลดภาษีนำเข้าข้าวภายในกรอบเขตการค้าเสรีอาเซียน (อาฟตา) แต่หลังจากเจรจาจนได้ข้อยุติ ไทยจึงยอมลงนาม โดยฟิลิปปินส์ยอมเปิดตลาดข้าวให้ 367,000 ตัน ภาษี 0% ในจำนวนนี้เป็นข้าวคุณภาพดี 50,000 ตัน ซึ่งมีทั้งข้าวขาว 5% และ 100% หลังจากนี้ จะเสนอให้ ครม. และสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในส่วนของข้อตกลงข้าวกับฟิลิปปินส์ เพราะเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศ จึงต้องผ่านความเห็นชอบจากสภา ตามมาตรา 190 รัฐธรรมนูญปี 50.

ข่าว อลงกรณ์ พลบุตร