23.3.53

อลงกรณ์ พลบุตรเปิดงาน “เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์เพื่อความเข้มแข็งของไทย”กรมทรัพย์สินทางปัญญา แถลงข่าว
“เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์เพื่อความเข้มแข็งของไทย”
ข่าว อลงกรณ์ พลบุตร
สถานที่จัดกิจกรรม โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก
ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนทุกท่านร่วมงานแถลงข่าว “เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์เพื่อความเข้มแข็งของไทย”
โดย นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
เนื่องในโอกาสที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศกลาง
ได้เปิดทำการครบรอบ 12 ปี ในวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2553 เวลา 09.30 น.
ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อ พัดชา ทองไซร้ (ซอ)
ประชาสัมพันธ์ บริษัท ซี.เอ. อินโฟ มีเดีย จำกัด 0-2574-5027-8
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ฯ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ติดต่อ คุณสุ ,คุณโต้ย โทรศัพท์ 0-2547- 4696 ต่อ 1105