22.3.53

"อลงกรณ์" ฮึ่มเช็กบิลนอมินีจีจีเอฟ


"อลงกรณ์" ฮึ่มเช็กบิลนอมินีจีจีเอฟ


อลงกรณ์ พลบุตร เช็คบิลนอมินีจีจีเอฟว่ามีความผิดตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ฐานไม่จัดส่งรายละเอียด และมาให้ถ้อยคำตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนด...

นายอลงกรณ์ พลบุตร รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 16 มี.ค.นี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะยื่นฟ้องร้องต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ กับบริษัท จีจีเอฟ ไทยแลนด์ จำกัด และกรรมการบริษัทอีก 1 ราย เพราะมีความผิดตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ฐานไม่จัดส่งรายละเอียด และมาให้ถ้อยคำตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนด หลังจากที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้ชี้มูลว่า บริษัทดังกล่าวมีการถือหุ้นแทนคนต่างด้าว (นอมินี) และกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวนตามที่ดีเอสไอชี้มูล

โดยกรณีไม่ส่งรายละเอียดและไม่มาให้ถ้อยคำตามนั้น จะมีความผิดโดยเปรียบเทียบปรับครั้งละ 5,000 บาทต่อคน และต่อบริษัท นอกจากนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังต้องการให้ดำเนินการแบบเดียวกันกับคณะกรรมการอีก 7 คน หลังกรมได้ผ่อนปรนให้บริษัทจัดส่งรายละเอียดมาให้กรมพิจารณาแล้วถึง 2 ครั้ง ซึ่งล่าสุดต้องส่งรายละเอียดให้พิจารณาภายในวันที่ 22 มี.ค.นี้ "ได้เร่งรัดให้อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งตรวจสอบการเป็นนอมินีของจีจีเอฟและนำเสนอผลให้ผมวินิจฉัยก่อนที่กรมจะดำเนินการตามกฎหมาย หากพบว่าเป็นนอมินีก็จะมีโทษจำคุก 5 ปี ปรับ 100,000-1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยให้เวลาอีก 10 วัน หากยังไม่สามารถสรุปผลได้จะนำผลสรุปของดีเอสไอที่ชี้ว่าเป็นนอมินีมาดำเนินการตามกฎหมายกับจีจีเอฟทันที"


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท จีจีเอฟ ซึ่งเป็นคู่สัญญาเช่าไซโลเก็บรักษาข้าวขององค์การคลังสินค้า (อคส.) นั้น ได้ถูกดีเอสไอชี้มูลว่า เป็นนอมินีของคนต่างด้าว ประกอบธุรกิจสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นธุรกิจต้องห้ามตามกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 จนส่งผลให้นางพรทิวา นาคาศัย รมว.พาณิชย์ สั่งการให้ปลดคณะกรรมการ อคส.ชุดเก่าออกทั้งหมดและให้ยกเลิกสัญญากับจีจีเอฟ

ข่าว อลงกรณ์ พลบุตร