22.3.53

อลงกรณ์ไปสัมมนาใหญ่ “โอกาสและการเตรียมความพร้อมของไทยจากอาเซียน

อลงกรณ์ไปสัมมนาใหญ่ “โอกาสและการเตรียมความพร้อมของไทยจากอาเซียน สู่ AEC – ASEAN Economic Community (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน)”
ข่าว อลงกรณ์ พลบุตร

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กำหนดจัดงานสัมมนาในหัวข้อ “โอกาสและการเตรียมความพร้อมของไทยจากอาเซียน สู่ AEC – ASEAN Economic Community (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน)” ในวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.15 น. ณ ห้องเพลนารี่ฮอล ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยงานนี้ ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ
อลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา และกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “Creative Economy กับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของไทย” พร้อมรับฟังเสวนาพิเศษในหัวข้อ “ตลาดการค้าชายแดน สู่ระบบการค้าภายใต้ความตกลงอาเซียน สู่AEC : กรณีการค้าชายแดนไทย – ลาว (จังหวัดมุกดาหาร) การค้าชายแดนไทย – กัมพูชา(ตลาดโรงเกลือ จังสระแก้ว) การค้าชายแดนไทยพม่า –พม่า (จังหวัดตาก) สำหรับผู้ประกอบการ SMEs” จากองค์กรภาคเ อกชนชั้นนำหลายหน่วยงาน และพลาดไม่ได้กับการติดตามรับฟังแนวทางดำเนินการของธุรกิจภาค SMEs ของการค้าชายแดนไทยพร้อมฟังอภิปรายเรื่อง “การเปิดตลาดอาเซียน : How to go ASEAN Market” จากผู้ทรงคุณวุฒิของกรมส่งเสริมการส่งออก และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยไม่เสียค่าใช่จ่ายใดๆ รับจำนวนจำกัด สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่คุณวรรณา สุขแก้ว หมายเลขโทรศัพท์ 0-2248-7967-8 หรือ โทรสารหมายเลข 0-2248-7969

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและยืนยันการเข้าร่วมงานได้ที่ พิภพ ฆ้องวง (ท๊อป)
บริษัท มาสเตอร์ มายด์ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (ในนาม กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์)
โทร: 0-2248-7967-8 ต่อ 119
e-mail : c_mastermind@hotmail.com/w.kham@hotmail.com

ที่มา มาสเตอร์ มายด์ คอมมิวนิเคชั่นส์