19.3.53

อลงกรณ์เจรจาการค้าระหว่างประเทศ

เจรจาการค้าระหว่างประเทศ

นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมถ่ายภาพกับคณะรัฐมนตรีการค้าของประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO)

นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมถ่ายภาพกับคณะรัฐมนตรีการค้าของประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) ในการประชุมหารืออย่างไม่เป็นทางการระดับรัฐมนตรีเกี่ยวกับการเจรจารอบโดฮา เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2553 ณ เมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ