2.3.53

อลงกรณ์ พลบุตร

นายอลงกรณ์ พลบุตร รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
เกิดวันที่ 27 ธันวาคม 2499 ที่จังหวัดเพชรบุรี
มีชื่อเล่นว่า " จ้อน " เป็นบุตรของ นายเพิ่มพล พลบุตร
อดีตนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองเพชรบุรี


นายอลงกรณ์ สมรสกับนางคมคาย พลบุตร (นามสกุลเดิม "เฟื่องประยูร" อดีต ส.ส.จันทบุรี พรรคชาติพัฒนา บุตรีของ “สนิท เฟื่องประยูร” นักการเมืองดังแห่ง จังหวัดจันทบุรี) เมื่อปี
พ.ศ. 2538 กล่าวกันว่า นายอลงกรณ์ ได้รับความอิจฉาจากนักการเมืองหนุ่มจำนวนมากในขณะนั้น เนื่องจาก ส.ส.คมคาย เฟื่องประยูร ผู้เป็นเจ้าสาว เป็น ส.ส.หญิงที่อายุน้อยที่สุดในสภาผู้แทนราษฎร และได้รับการหมายปองจาก ส.ส.หนุ่มโดยทั่วไป

นายอลงกรณ์ มีบุตร-ธิดารวม 3 คน คนโตชื่อ “น้องพลอย” สภาวรรณ พลบุตร คนรองชื่อ “น้องเพชร” ธัชธรรม พลบุตร และคนเล็ก ชื่อ “น้องเพื่อน” พิมพ์สภา พลบุตร

นายอลงกรณ์ เป็นนักการเมืองที่มีฐานเสียงในจังหวัดเพชรบุรี โดยมีพี่น้องทำงานการเมืองท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เช่น นายอติพล พลบุตร ผู้เป็นพี่ชาย เคยดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี เพชรบุรี และ นายอิทธิพงษ์ พลบุตร ผู้เป็นน้องชาย ที่เป็นอดีตสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี สายปกครอง มี นายอดุลย์ พลบุตร พี่ชาย เป็นนายอำเภออยู่ที่จังหวัด ยโสธร และ หลานชาย นายปานบุญ พลบุตร กำลังศึกษาในคณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


นายอลงกรณ์ พลบุตรได้รับฉายาว่า"มิสเตอร์เอทานอล"จากการเป็นผู้ผลักดันให้โครงการเอทานอลเกิดขึ้นในประเทศไทยโดยผ่านความเห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรีชวน ๒ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๓ และยังส่งเสริม"เอทานอล"อย่างต่อเนื่องในฐานะประธานมูลนิธิสถาบันพลังงานทดแทนเอทานอล-ไบโอดีเซลแห่งประเทศไทย๘ ล้านลิตรต่อวันทั่วทั้งประเทศ ถือเป็นผลงานชิ้นโบว์แดงที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและนายอลงกรณ์ยังได้รับเชิญไปบรรยายในที่ประชุมนานาชาติทั่วโลก นายอลงกรณ์ ยังเป็นผู้รับผิดชอบ โครงการยุทธศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Strategy Project , TSP) ของพรรคประชาธิปัตย์ ที่เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลทางวิชาการใน 19 ยุทธศาสตร์หลัก เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล ในการพัฒนานโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ และจัดทำเป็นแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนทรรศนะกับชุมชนวิชาการ และประชาชนที่สนใจทั่วไป และเอกสารเผยแพร่ของโครงการ


ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในประเทศไทย พ.ศ.2550 นายอลงกรณ์ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น สส.เพชรบุรี เขต 1 ในนามพรรคประชาธิปัตย์

ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 พรรคประชาธิปัตย์ได้จัดตั้ง ครม.เงา ขึ้นเป็นครั้งแรก นายอลงกรณ์ พลบุตร ได้รับเลือกจากที่ประชุมพรรคประชาธิปัตย์ ให้ทำหน้าที่ รองนายกรัฐมนตรีเงา ดูแลตรวจสอบ กระทรวงคมนาคม และกระทรวงพลังงาน และต่อมาได้รับตำแหน่งเป็นถึงผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาลปัจจุบัน

.
.
ที่มาวิกีพีเดีย