22.3.53

อลงกรณ์ พลบุตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเวที

เปิดสัมมนาเวทีสาธารณะฯพณฯ อลงกรณ์ พลบุตร

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเวทีสาธารณะ เรื่อง “การเพิ่มโอกาสทางการค้าของไทยสู่ตลาดโลกจาก FTA อาเซียนกับคู่เจรจา: จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ BIMSTEC FTA และความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าไทย-ฮ่องกง”

จัดโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ณ ห้องควีนส์ปาร์ค 1- 2
โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค สุขุมวิท 22 เมื่อเร็ว ๆ นี้
ข่าว อลงกรณ์ พลบุตร
จรรยา หาญสุวณิช ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ศุภรานันทน์ พันธุ์ชูจิตร ผู้จัดการฝ่ายสังคม
วันชัย จารุพักติ ประชาสัมพันธ์อาวุโส
โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค สุขุมวิท 22
โทร. 0-2261-9300 ต่อ 5938
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-261-9300 ต่อ 5938 วันชัย


ที่มา โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค